Sẽ ra sao nếu nhóm bạn không đủ nhiêu đó yếu tố nhưng có 1 đứa hội tụ đủ thậm chí là dư? Lời quá phải không nào?

Sẽ ra sao nếu nhóm bạn không đủ nhiêu đó yếu tố nhưng có 1 đứa hội tụ đủ thậm chí là dư? Lời quá phải không nào?

http://ask.fm/Luuhung
Lên insta ask.fm
Chán quá nhỉ?

http://ask.fm/Luuhung
Lên insta ask.fm
Chán quá nhỉ?

Buồn.
“Ảnh ghép lồng giữa hình ảnh chợ Bến-Thành xưa và nay ở Sài Gòn”
#chobenthanh #saigon #xuavanay

Buồn.
“Ảnh ghép lồng giữa hình ảnh chợ Bến-Thành xưa và nay ở Sài Gòn”
#chobenthanh #saigon #xuavanay

Đen hơn nhiều nhờ tu luyện đó.

Đen hơn nhiều nhờ tu luyện đó.

Phơi đồ chán quá không có gì làm, đứng xếp hình 2 đôi vớ. Chắc không cũ cũng không mới với kiểu này.

Phơi đồ chán quá không có gì làm, đứng xếp hình 2 đôi vớ. Chắc không cũ cũng không mới với kiểu này.

Treo cờ nhân Lễ Quốc Khánh Việt Nam
#vietnam #saigon #quockhanh2/9

Treo cờ nhân Lễ Quốc Khánh Việt Nam
#vietnam #saigon #quockhanh2/9

Sò lông nướng mỡ hành
#solong #seafood #streetfood

Sò lông nướng mỡ hành
#solong #seafood #streetfood

Vừa giết con nhện kế bên chỗ mình nằm xong, thì ra nó là thủ phạm bữa giờ cắn ngón cái mình ngứa, tấy đỏ lên…không lẽ không cần Marvel nữa…

Vừa giết con nhện kế bên chỗ mình nằm xong, thì ra nó là thủ phạm bữa giờ cắn ngón cái mình ngứa, tấy đỏ lên…không lẽ không cần Marvel nữa…