Chán Sài Gòn rồi
Ảnh nguồn: trên mạng
#saigon #bokeh

Chán Sài Gòn rồi
Ảnh nguồn: trên mạng
#saigon #bokeh

Tags: saigon bokeh

Nhân dịp 20/10 xin chúc chị em: Trẻ trung như heo sữa, Bốc lửa như heo hơi, Chịu chơi như heo nái, Hăng hái như heo con, Sắc son như heo đất, Đủ chất… 
như heo thịt…*☆ .¸.☆*’

Nhân dịp 20/10 xin chúc chị em: Trẻ trung như heo sữa, Bốc lửa như heo hơi, Chịu chơi như heo nái, Hăng hái như heo con, Sắc son như heo đất, Đủ chất…
như heo thịt…*☆ .¸.☆*’

(1)

(1)

Nước mắm ớt.

Nước mắm ớt.

Chùa Phước Hải.

Chùa Phước Hải.

Tô mỳ gói thêm phải cảnh ở trọ hay ký túc xá, có quạt có giường tầng, phòng mùi hôi con trai không mới đúng đời sinh viên. Chứ như mấy bạn than rồi chụp mì gói này cũng như không.

Tô mỳ gói thêm phải cảnh ở trọ hay ký túc xá, có quạt có giường tầng, phòng mùi hôi con trai không mới đúng đời sinh viên. Chứ như mấy bạn than rồi chụp mì gói này cũng như không.

Nghe em này hát quá ngọt, quá hay, giọng quá trong.

Nghe em này hát quá ngọt, quá hay, giọng quá trong.

Mò gói xào :3 huý huý

Mò gói xào :3 huý huý